Algemene spelvoorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online verlotingsactie, hierna genoemd Actie, georganiseerd door YogaMagazine, uitgegeven door B.V. Weekbladpers, onderdeel van WPG Uitgevers B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Wibautstraat 133, 1097 DN.
 • Door deel te nemen aan de Actie verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

De actie

 • Op de pagina van de betreffende actie staat de looptijd van de actie vermeld.
 • Op de site van Yoga by Happinez worden elke maand acties geplaatst, waarbij mooie prijzen worden verloot.
 • Door het invullen van uw gegevens op de site doet u al mee met de actie. Deelname is geheel op vrijwillige basis.
 • Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming te hebben verkregen van hun wettelijk vertegenwoordiger voor deelname aan de Actie.

Prijzen

 • Op de pagina van de actie staat wat je kunt winnen en hoeveel prijzen er te winnen zijn.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

Uitslag en bekendmaking

 • Maximaal 2 weken na de einddatum van de actie, worden de winnaars getrokken. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en de prijzen worden direct toegestuurd.
 • De winnaars worden willekeurig bepaald.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy

 • Door deel te nemen aan de Actie geeft u toestemming om uw in verband met de Actie verstrekte (persoons)gegevens op te slaan in een gegevensbestand van WPG Uitgevers B.V.. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de Actie en de uitreiking van eventuele prijzen. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen van producten en diensten van WPG Uitgevers B.V., waaronder ook (elk van haar) dochterondernemingen wordt verstaan. Om deze aanbiedingen en informatie zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses, is het mogelijk dat wij deze gegevens (laten) combineren met de bij de onderlinge ondernemingen van WPG Uitgevers bekende (persoons)gegevens.
 • Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van WPG Uitgevers B.V., kunt u dit melden bij yoga.abonnement@weekbladpers.nl of schriftelijk bij ons Klanten Service Centrum, Postbus 611, 1000 AP Amsterdam. Uw afmelding wordt binnen 20 werkdagen door ons verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld.
 • U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen via yoga.abonnement@weekbladpers.nl of door een kaartje te sturen naar ons Klanten Service Centrum Postbus 611, 1000 AP Amsterdam.

Diversen

 • B.V. Weekbladpers heeft te allen tijde het recht de Actie aan te passen, deze voorwaarden te wijzigen of deelnemers die misbruik maken van de Actie, bijvoorbeeld door onvolledige of onjuiste gegevens te verstrekken, dan wel fraude (proberen te) plegen, van deelname uit te sluiten.
 • B.V. Weekbladpers is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook dat voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
 • Eventuele klachten in verband met de Actie kunnen worden gemeld aan yoga.abonnement@weekbladpers onder vermelding van klacht online verlotingsactie Yoga by Happinez en te verloten prijs/zen.
 • Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Delen via:

Schrijf je nu in voor de yoga nieuwsbrief