Algemene informatie

Contactgegevens Klantenservice Yoga Magazine:

WPG Klantenservice
Postbus 1570
1000 BN Amsterdam
Telefoon: (020) 551 87 05 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur)
Telefax: (020) 5518750
E-mail: yoga.abonnement@weekbladpers.nl

Bezorgschema

Yoga Magazine 1: 2 februari 2017
Yoga Magazine 2: 6 april 2017
Yoga Magazine 3: 8 juni 2017
Yoga Magazine 4: 3 augustus 2017
Yoga Magazine 5: 5 oktober 2017
Yoga Magazine 6: 7 december 2017

Tarieven

Losse verkoopprijs in de winkel: € 5,95

Tarief Yoga Magazine
Prijs per jaar (6 nummers) via automatische incasso: € 35,70
Prijs per twee jaar (12 nummers) via automatische incasso: € 71,40

Tarief Yogatv-abonnement
Prijs per jaar via automatische incasso: € 29,50

Tarief Combinatie-abonnement (Yoga Magazine & Yogatv)
Prijs per jaar via automatische incasso: € 49,50,-

Abonnementen kunnen per nummer ingaan. Voor het beëindigen van een abonnement geldt een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de abonnementsperiode. Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Inning van het abonnementsgeld blijft gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is aangegaan. Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van drie maanden vanaf de dag dat de opzegging Yoga Magazine heeft bereikt. In geval van betaling per automatische incasso wordt eventueel te veel vooruitbetaald abonnementsgeld teruggestort zodra de storneringstermijn is verstreken.

Betaling

Betaling geschiedt per automatische incasso. Voor een betaling per toegestuurde acceptgiro geldt € 1,- toeslag (per jaar).

Welkomstgeschenk

Indien je gekozen hebt voor een welkomstgeschenk, wordt dit binnen 2 weken na verwerken van het abonnementsgeld verstuurd. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en alleen als je de afgelopen zes maanden geen abonnement hebt gehad.

Wanneer het welkomstgeschenk van je keuze niet meer leverbaar is, zullen wij je daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Je kunt dan een ander welkomstgeschenk uitkiezen. Wanneer je op dat moment geen keuze kunt maken, heb je een half jaar de tijd om een ander welkomstgeschenk uit te kiezen.

Opzeggen

Opzeggen kan schriftelijk, telefonisch, of per e-mail.

WPG Klantenservice
Postbus 1570
1000 BN Amsterdam
Telefoon: 020 – 5518 705 (op werkdagen 08:30 tot 17:00 uur)
E-mail: yoga.abonnement@weekbladpers.nl

Proefabonnementen en cadeau-abonnementen lopen automatisch af.

Verhuizen

Wanneer je gaat verhuizen, zouden wij graag minimaal 3 weken hiervoor, je nieuwe adres ontvangen (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) bij onze Klantenservice. In de correspondentie graag zowel je oude als nieuwe adres vermelden en de ingangsdatum dat je het blad op het nieuwe adres wilt ontvangen.

Abonnementen in België

Abonnees in België kunnen contact opnemen met Abonnementenland:
Abonnementenland
Ambachtenlaan 21 unit 2A
3001 Heverlee
T: (0032) 28 08 55 23
E: yoga.magazine@abonnementenland.be
Abonneren: www.bladenbox.be
Opzeggingen: www.aboland.be

Herroeping

Je hebt het recht om je abonnement tot 14 dagen na ontvangst van het eerste nummer zonder opgave van reden te annuleren. Dit kan via het Yoga Magazine herroepinsformulier.