Home 76E08739-7793-4D1C-B7A2-5A47085F583F Created with sketchtool. Starten met yoga 76E08739-7793-4D1C-B7A2-5A47085F583F Created with sketchtool. De yogafilosofie

De yogafilosofie

Wil je alvast een extra stukje verdieping? Leer over de yogageboden.

De Yoga sutra’s van Patanjali gaat over de yama’s en de niyama’s, die de basis vormen van de gehele yogabeoefening. Dit achtvoudige pad zou je uiteindelijk naar verlichting brengen.

De voornaamste boodschap is: met yoga kun je leren om de bewegingen van je geest stil te leggen

De eerste stap, die bestaat uit de yama’s, gaat over de omgang met anderen: gebruik geen geweld, steel niet, wees gematigd met seksueel contact, wees vrij van hebzucht en spreek altijd de waarheid.

De tweede stap, de niyama’s, gaat over de houding naar jezelf: wees tevreden met wat er is, leef gedisciplineerd, doe aan zelfstudie en aanvaard de alomtegenwoordige kracht in jezelf.

De derde stap betreft de controle over je lichaam: asana’s doen. Dit is waar we hier in het Westen, met onze gerichtheid op het lichaam, meestal aan denken als we het over yoga hebben. Maar zoals je nu weet vormen de puur fysieke yogahoudingen dus slechts een van de acht stappen van yoga.

De vierde stap, pranayama, gaat over de beheersing van je adem. Met verschillende soorten oefeningen waarbij je je adem bewust stuurt, activeer je die energiestromen. Als je controle hebt over je adem, heb je dus controle over je levenskracht. Puur lichamelijk gezien wordt er meer zuurstof in het bloed opgenomen en dus ook meer zuurstof naar de hersenen gevoerd.

De vijfde stap, pratyahara, staat voor de brug tussen de buitenwereld en je eigen binnenste. Hierin worden de zintuigen zo veel mogelijk beteugeld, zodat objecten, geluiden en andere invloeden van buitenaf zo min mogelijk een stoorzender zijn voor de volgende drie stappen.

In de zesde stap, dharana, oefen je jezelf in concentratie. Je leert te focussen op een object, een mantra, een gedachte of op je adem, om zo je geest meer en meer te kunnen concentreren.

In de zevende stap, dhyana, leer je te mediteren. Tijdens meditatie ben je zo bewust mogelijk in het moment zelf aanwezig. Je bent je bewust van alles wat je denkt en voelt, zonder jezelf ermee te identificeren. Dat wil zeggen: je ziet je gedachten komen en gaan, maar je laat ze voor wat ze zijn. Zo zul je de stilte in jezelf gaan voelen.

Om uiteindelijk in de achtste stap het hoogste bewustzijnsniveau te ervaren, ook wel samadhi genoemd. Volgens de Sutra’s van Patanjali leidt de weg van yoga dus in acht overzichtelijke stappen naar verlichting.

Het achtvoudige pad samengevat

 1. Yama’s: richtlijnen voor de omgang met anderen
  Ahimsa: afzien van geweld
  Satya: de waarheid spreken
  Asteya: niet stelen
  Brahmacharya: seksueel gematigd leven
  Aparigraha: vrij zijn van hebzucht
 2. Niyama’s: houding tegenover jezelf
  Saucha: lichamelijke hygiëne, gezonde voeding
  Santosha: tevredenheid
  Tapas: vuur, enthousiasme, discipline
  Svadhyaya: zelfkennis
  Ishvara pranidhana: aanvaarding van een alomtegenwoordige kracht, zowel buiten als in onszelf
 3. Asana: lichaamshoudingen
 4. Pranayama: adembeheersing
 5. Pratyahara: beteugelen van de zintuigen
 6. Dharana: concentratie
 7. Dhyana: meditatie
 8. Samadhi: verlichting

Yogadocent Patrick Vermeulen: ‘Veel mensen lezen de Yoga sutra’s door en denken dan: aan al die regels kan ik nooit voldoen. Maar daar gaat het niet om. De Yoga Sutra’s is een tekst om in kleine beetjes te lezen en er dan zelf mee aan de slag te gaan. Pik er gewoon één soetra uit, welke doet er niet toe, en maak die tot de rode draad van je dag.’

Een wijdverbreid misverstand, vervolgt Patrick, is dat door meditatie je leven heel rustig wordt en je geen emoties meer zou hebben. ‘Het kunnen beheersen van je gevoelens en gedachten betekent niet dat je ze niet meer hebt. Je leert ze wel steeds beter van een afstand te observeren. Ik heb nu een rustpunt vanwaaruit ik mijn eigen drukke leven kan gadeslaan. Dat geeft een ander soort rust.’

Bekijk meer sessies

Schrijf je nu in voor de yoga nieuwsbrief