Privacy statement

Inleiding

Yoga Magazine wordt uitgegeven door B.V. Weekbladpers, onderdeel van WPG Uitgevers B.V. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van websites, diensten en producten van WPG Uitgevers B.V. en haar dochterondernemingen (hierna ‘WPG Uitgevers’).

WPG Uitgevers acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. WPG Uitgevers houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is WPG Uitgevers B.V., Wibautstraat 133, 1097 DN te Amsterdam. De door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

WPG Uitgevers legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je je abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, een training volgt, een publicatie bestelt, je interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met WPG Uitgevers. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, emailadres en telefoonnummer), geslacht, geboortedatum, functiegegevens, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten. WPG Uitgevers kan deze gegevens uitwisselen* met haar dochterondernemingen waaronder worden verstaan:

B.V. Weekbladpers, WPG Kindermedia B.V., Uitgeverij De Bezige Bij B.V., A.W. Bruna Uitgevers B.V., Voetbal International B.V., De Buitenspelers Beheer B.V., Uitgeverij Zwijsen B.V.

WPG Uitgevers verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jouw gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

• Als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
• Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van WPG Uitgevers;
• Om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van WPG Uitgevers;
• Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
• Om WPG websites en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen;

* E-mailadressen worden uitsluitend verzameld en verwerkt door de dochtermaatschappij waarmee je een klantrelatie heeft, of aan wie je expliciet toestemming hebt gegeven. E-mailadressen worden niet onderling uitgewisseld tussen WPG dochtermaatschappijen.

Afmelden
WPG Uitgevers houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met je voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij yoga.abonnement@weekbladpers.nl of schriftelijk bij ons Klantenservice, Postbus 611, 1000 AP Amsterdam. Je afmelding voor het gebruik van je postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 20 werkdagen door WPG Uitgevers verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat je nog enkele berichten ontvangt nadat je je hebt afgemeld.

Gebruik marketingdiensten derden
Yoga Magazine maakt gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Voor deze diensten kunnen wij gahashte e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties van Yoga Magazine. Hashing is een techniek om gegevens met een derde partij te delen zonder gegevens openbaar te maken. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van je gehashte e-mailadres voor dit doeleinde, dan kun je dat aangegeven via het volgende e-mailadres: yoga.abonnement@weekbladpers.nl.

Inzage en correctie van je gegevens
Je kunt je eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een kaartje te sturen naar ons Klantenservice, Postbus 611, 1000 AP Amsterdam of een e-mail aan yoga.abonnement@weekbladpers.nl.

Beveiliging
WPG Uitgevers handhaaft een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Bedrijfsoverdracht
Indien WPG Uitgevers, onderdelen of activa van WPG Uitgevers worden overgedragen aan een derde, zullen je persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. WPG Uitgevers zal je daarvan in kennis stellen waarbij de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

Gebruik van Cookies
WPG Uitgevers maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie over de cookies die worden geplaatst verwijzen wij je naar ons cookiestatement.

WPG Uitgevers en andere websites
Op de sites van WPG Uitgevers tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. WPG Uitgevers kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: WPG Uitgevers, Klantenservice, Postbus 611, 1000 AP Amsterdam of een e-mail aan yoga.abonnement@weekbladpers.nl.

Wijzigingen
WPG Uitgevers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van WPG uitgevers.

(Dit document is voor het laatst gewijzigd op 25 september 2017)